Πίνακες τύπου “S”

There are no translations available.

  • Κατασκευή: Λαμαρίνα γαλβανισμένη ή DKP
  • Βαθμοί προστασίας: IP 30, IP 55
  • Προδιαγραφή: EN 60439
  • Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεσταιρική βαφή φούρνου
  • Στήριξη: Επίτοιχοι
  • Διαθέτουν μεταλλική πόρτα αδιαφανής ή διαφανής με plexiglass