Πίνακες φωτοβολταικών πάρκων

There are no translations available.

  • Κατασκευή: Λαμαρίνα γαλβανισμένη-πολυεστέρας
  • Βαθμοί προστασίας: IP 55
  • Προδιαγραφή: EN 60439
  • Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεσταιρική βαφή
  • φούρνου σε απόχρωση ώχρας
  • Στήριξη: Επίτοιχοι
  • Διαθέτουν μεταλλική αδιαφανής πόρτα