Πίνακες τύπου “P”

There are no translations available.

  • Κατασκευή: Λαμαρίνα γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη AISI 304 ή 316
  • Βαθμοί προστασίας: IP 55, IP 66
  • Προδιαγραφή: EN 60439
  • Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεσταιρική βαφή
  • φούρνου σε απόχρωση ώχρας
  • Στήριξη: Επιδαπέδιοι, σε βάση