Πίνακες άεργου ισχύος

There are no translations available.

Η εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της ΑΒΒ Α.Ε. στον τομέα της κατασκευής και συναρμολόγησης Ηλεκτρικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης σειράς ArTu K και ArTu L.

  • Κατασκευή: Λαμαρίνα γαλβανισμένη ή DKP
  • Βαθμοί προστασίας: IP 30, IP 40
  • Προδιαγραφή: EN 60439
  • Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεσταιρική βαφή
  • φούρνου σε απόχρωση ώχρας
  • Στήριξη: Επιδαπέδιοι-Επίτοιχοι
  • Ισχύς: 50-720KVAR
  • Βήματα: 2-12