Πελάτες

There are no translations available.

 

Τεχνικές Εταιρείες

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες ανάληψης και εκτέλεσης δημοσίων έργων στην Ελλάδα, μερικές από τις οποίες είναι:

 

Δημόσιος Φορέας

Επίσης στους πελάτες μας συγκαταλέγονται και Δημόσιες υπηρεσίες όπως:

 

Ιδιωτικός Φορέας

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα: