Υπηρεσίες

There are no translations available.

Τοποθέτηση καλωδίων

Η Παπαδόπουλος Ο.Ε. ειδικεύεται στην τοποθέτηση καλωδίων μέσης, χαμηλής τάσης και αυτοματισμού σε εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος.

Συντηρήσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συντήρηση υποσταθμών με συμβόλαια ετήσιας ισχύος.

Βλάβες

Στην εταιρεία μας λειτουργεί τμήμα service και αντιμετώπισης βλαβών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.