Έργα Υποδομής

There are no translations available.

Η Παπαδόπουλος Ο.Ε. ειδικέυεται στις κατακευές Ηλεκτρικών Πινάκων και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έργων υποδομής όπως Αντλιοστασίων Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Άρδευσης (Φράγματα), Βιολογικών Καθαρισμών καθώς και ηλεκτρικά έργα σε οδοφωτσιμούς.

Φράγματα

Κατασκευή αντλιοστασίων (Α/Σ) σε φράγματα:

 • Α/Σ Φράγματος Ινίου Nομού Ηρακλείου
 • Α/Σ Φράγματος Μπραμιανών Ιεράπετρας
 • Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Ινίου Nομού  Ηρακλείου
 • Α/Σ Φράγματος Φανερωμένης Νομού Ηρακλείου (Μεσσαρά)

Αρδευτικά Έργα

Κατασκευή και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων σε αρδευτικά έργα:

 • Δήμου Μοιρών Νομού Ηρακλείου (Πεδιάδα Μεσσαράς)
 • Δήμου Λακωνίων Νομού Λασιθίου
 • Δήμου Ζήρου Νομού Λασιθίου
 • Δήμου Σύρου
 • Δήμου Παροικιάς νήσου Πάρου

Αποχετευτικά έργα

Κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού σε αντλιοστάσια αποχέτευσης:

 • Αντλιοστάσια Δήμου Καλλονής νήσου Λέσβου
 • Α/Σ Α9 ΔΕΥΑΗ
 • Α/Σ Α10 ΔΕΥΑΗ
 • Α/Σ Α11 ΔΕΥΑΗ
 • Αντλιοστάσια Δήμου Μαλεβυζίου Νομού Ηρακλείου

Έργα Ύδρευσης

Κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση πινάκων ισχύος και αυτοματισμού σε αντλιοστάσια ύδρευσης:

 • ΔΕΥΑ Ηρακλείου (Α/Σ Δαφνών)
 • ΔΕΥΑ Ηρακλείου Γεώτρηση Δαφνών (Υ/Σ 15-20/0,66KV)
 • ΔΕΥΑ Ηρακλείου Γεωτρήσεις Δαφνών Δ1-Δ2Α-Δ3-Δ4-Δ5
 • ΔΕΥΑ Ηρακλείου Γεώτρηση Βασιλειών Β6Α
Βιολογικοί Σταθμοί

Κατασκευή και εγκατάσταση πινάκων αυτοματισμού και ελέγχου, μονάδων βιολογικών καθαρισμών:

 • Βιολογικός καθαρισμός ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
 • Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Νάουσας Πάρου
 • Βιολογικός καθαρισμός Δήμων Ηρακλείου (Βούτες-Σταυράκια, Δαφνές, Άγιος Βλάσσης, Βασιλειές, Σκαλάνι)

Οδοφωτισμοί

Εγκατάσταση και σύνδεση πυλώνων φωτισμού σε δημόσιες οδούς:

 • Περιφερειακή Οδός Ηρακλείου-Μοιρών (Περιοχή Εσταυρωμένου)
 • Κόμβος Ίνι-Μάρθα
 • Β.Ο.Α.Κ. Κόμβος Μαλλίων-Μοχού
 • Β.Ο.Α.Κ. Κόμβος Σισίου