Προϊόντα

Η μεταλλική κατασκευή των πινάκων γίνεται με ειδικά μηχανήματα κοπής και κατεργασίας μετάλλου (CNC) από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η βαφή των πινάκων γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή σιλικόνης φούρνου σε θερμοκρασία 200ο C για μία ώρα. Το πάχος της βαφής είναι 70~120μm το οποίο μετριέται με ειδικό διακριβωμένο ηλεκτρονικό όργανο.

Η συναρμολόγηση, καλωδίωση και έλεγχος της συνδεσμολογίας των πινάκων, γίνεται από έμπειρους και ειδικευμένους ηλεκτρολόγους.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πινάκων, καθώς και οι τεχνικές περιγραφές των έργων, πραγματοποιούνται στους διοικητικούς χώρους της εταιρείας από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με τη χρήση προγραμμάτων CAD δημιουργίας ηλεκτρολογικών σχεδίων Eplan.

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες διεξάγονται δοκιμές σειράς (routine tests) σύμφωνα με την προδιαγραφή IEC 439-1 και τις διαδικασίες του Σ.Δ.Π. της εταιρείας μας, ενώ εκδίδεται προτώκολλο δοκιμών το οποίο παραδίδεται στoν πελάτη.